Buna, vizitator! [ Inregistrare | Autentificare

Învierea fiicei lui Iair | Iisus din Nazareth

Învierea fiicei lui Iair

Descriere

Învierea fiicei lui Iair este una din minunile lui Iisus. Iair, un patron major al unei sinagogi, îi cere lui Iisus să-i vindece fiica, dar în timp ce Iisus este pe drum, lui Iair i se spune că fiica sa a murit. Iisus îi spune că doar dormea ​​și o trezește cu cuvintele: Talitha kumi! Învierea este consemnată în Evanghelia după Matei: Pe când le spunea acestea, iată un dregător, venind, I s-a închinat, zicând: Fiica mea a murit de curând dar, venind, pune mâna Ta peste ea şi va fi vie. Atunci Iisus, sculându-Se, a mers după el împreună cu ucenicii. Iisus, venind la casa dregătorului şi văzând pe cântăreţii din flaut şi mulţimea tulburată, a zis: Depărtaţi-vă, căci copila n-a murit, ci doarme. Dar ei râdeau de El. Iar după ce mulţimea a fost scoasă afară, intrând, a luat-o de mână, şi copila s-a sculat. Şi a ieşit vestea aceasta în tot ţinutul acela.
 

Distribuția

Robert Powell: Iisus din Nazareth
James Farentino: Petru
Tony Vogel: Andrei, fratele lui Petru
Steve Gardner: Filip originar din satul Betsaida (ca și apostolii Petru și Andrei)
John Duttine: Ioan, fratele lui Iacob cel Bătrân
Keith Washington: Matei, zis și Levi, fratele lui Iacob
Bruce Lidington: Toma, zis și Toma Necredinciosul
Renato Montalbano: Iair, unul din marii sinagogii Galilea
 

Dialoguri cu imagini

IISUS: Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa. Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui. O să spuneţi: „Am lăsat casele noastre ca să devenim ucenicii Tăi.” Vă spun că oricine a lăsat case, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde, pentru Împărăţia lui Dumnezeu va fi răsplătit însutit pe pământ şi va moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Oricine va vrea să-şi salveze viaţa, o va pierde. Dar oricine îşi va pierde viaţa pentru Mine şi pentru Evanghelia pe care v-o aduc, o va câştiga. Pentru că mulţi din cei dintâi vor fi cei din urmă, şi cei de pe urmă vor fi cei dintâi. Aşadar nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii. Ci strângeţi-vă comori în cer, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.

IAIR: Numele meu este Iair. Sunt unul dintre mai marii sinagogii.

Sunt unul dintre mai marii sinagogii

Fata mea cea mică este pe moarte. Te rog! Vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi aşa poate că se va vindeca şi va trăi.
IISUS: Du-mă la ea!
UN BĂRBAT: Vine. Îl aduce pe omul din Nazaret.

Îl aduce pe omul din Nazaret

TOMA: Stăpâne. Fiica ta a murit.
IISUS: Nu jeliţi! Copila nu a murit. Doarme numai.
TOMA: Cine eşti Tu de vii aici să faci astfel de glume? Noi am văzut-o moartă, Tu nu!
IAIR: Fii pe pace, Toma. Fii pe pace!
IISUS: Talitha kumi. Scoală-te, fetiţo!

Învierea fiicei lui Iair: Scoală-te, fetiţo!

Daţi-i ceva de mâncare.
IAIR: Trăieşte! Trăieşte! Trăieşte!

TOMA: Învăţătorule, vreau să-mi cer iertare. N-am ştiut cine eşti. Am crezut că fetiţa e moartă. Ei bine, era moartă! Am văzut-o cu ochii mei!
IISUS: Tu nu poţi să crezi fără să vezi, Toma?

IISUS: Tu nu poţi să crezi fără să vezi, Toma?

TOMA: Câteodată cred. Câteodată mă gândesc că ştiu ce cred, dar se întâmplă că mintea mi se înceţoşează şi nu mai ştiu.
IISUS: Dacă te îndoieşti atât de mult, înseamnă că vrei să fii sigur.
TOMA: Vreau!
IISUS: Atunci urmează-Mă!
TOMA: Vrei să spui să-mi las slujba şi…
IISUS: Da. Iair, Mi-l dai pe slujitorul tău ca să-Mi fie ucenic?
IAIR: Cu bucurie, Învăţătorule. Îmi pare bine pentru el.
IISUS: Ai îndoieli dacă să Mă urmezi sau nu, Toma?
TOMA: Nu. Nu cred că am.
 

Vezi clip


 

Referințe

 

Iisus din Nazaret (1977) online subtitrat romana
Iisus din Nazaret (1977) online subtitrat romana
Nașterea lui Iisus din Nazareth
Nașterea lui Iisus | Iisus din Nazareth

 
 

Botezul Domnului Ioan Botezatorul Iisus din Nazareth
Botezul Domnului Ioan Botezatorul Iisus din Nazareth
Iisus din Nazareth (1977 film) Scena Dansul Salomeei
Iisus din Nazareth (1977 film) Scena Dansul Salomeei

 

Mormântul lui Iisus din Nazareth
Mormântul lui Iisus din Nazareth
Arătarea lui Iisus Hristos cel Înviat discipolilor
Arătarea lui Iisus Hristos cel Înviat discipolilor

 

Evanghelia după Matei (9:18–26)
 

Evanghelia după Marcu (5:22-24;35-43) Şi a venit unul din mai-marii sinagogilor, anume Iair, şi văzându-L pe Iisus, a căzut la picioarele Lui. Şi L-a rugat mult, zicând: Fiica mea este pe moarte, ci, venind, pune mâinile tale peste ea, ca să scape şi să trăiască. Şi a mers cu el. Şi mulţime multă îl urma pe Iisus Şi Îl îmbulzea. Încă vorbind El, au venit unii de la mai-marele sinagogii, zicând: Fiica ta a murit. De ce mai superi pe Învăţătorul? Dar Iisus, auzind cuvântul ce s-a grăit, a zis mai-marelui sinagogii: Nu te teme. Crede numai. Şi n-a lăsat pe nimeni să meargă cu El, decât numai pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui Iacov. Şi au venit la casa mai-marelui sinagogii şi a văzut tulburare şi pe cei ce plângeau şi se tânguiau mult. Şi intrând, le-a zis: De vă tulburaţi şi plângeţi? Copila n-a murit, ci doarme. Şi-L luau în râs. Iar El, scoţându-i pe toţi afară, a luat cu Sine pe tatăl copilei, pe mama ei şi pe cei ce îl însoţeau şi a intrat unde era copila. Şi apucând pe copilă de mână, i-a grăit: Talita kumi, care se tâlcuieşte: Fiică, ţie zic, scoală-te! Şi îndată s-a sculat copila şi umbla, căci era de doisprezece ani. Şi s-au mirat îndată cu uimire mare. Dar El le-a poruncit, cu stăruinţă, ca nimeni să nu afle de aceasta. Şi le-a zis să-i dea copilei să mănânce.
 

Evanghelia după Luca (8:41-56)